IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE - INWESTYCYJNE DUŻE

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Międzyszkolny kompleks sportowo-rekreacyjny "Uroczysko" przy Szkole Podstawowej nr 27 im K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P.Ściegiennego – przy ul. Marszałkowskiej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Międzyszkolny kompleks sportowo-rekreacyjny "Uroczysko" przy Szkole Podstawowej nr 27 im K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P.Ściegiennego – przy ul. Marszałkowskiej

NR PROJEKTU: 22

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obręb 0006 Kielce nr działek: 949, 967/10, 967/11, 967/12, 967/20.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren wokół boiska ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K. Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul. Marszałkowska 96, nr obrębu – 0006; nr działki – 967/10; 967/11.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KIELCACH

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KIELCACH

NR PROJEKTU: 23

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
UL. ZAGÓRSKA 14, ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KIELCACH

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
UL. ZAGÓRSKA 14, ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KIELCACH

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1800000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1800000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
"Dwójka gola! - Boisko jest dobre na wszystko"

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
"Dwójka gola! - Boisko jest dobre na wszystko"

NR PROJEKTU: 27

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka 424, 426, obręb 0017

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka 424, 426, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
850000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
800000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska do koszykówki oraz siatkówki) z klasą outdoorową.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska do koszykówki oraz siatkówki) z klasą outdoorową.

NR PROJEKTU: 31

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Nr obrębu 00011, nr działki 99, ul. Warszawska 96

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Nr obrębu 00011, nr działki 99, ul. Warszawska 96

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
4500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa kompleksu sportowego przy ZSE w Kielcach, ul. Langiewicza 18

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSE Kielce ul. Langiewicza 18

NR PROJEKTU: 34

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Kielce ul. Langiewicza 18, nr obrębu 0024, działka 415

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Kielce ul. Langiewicza 18, nr obrębu 0024, działka 415

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Całodobowa biblioteka na Ślichowicach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Całodobowa biblioteka na Ślichowicach

NR PROJEKTU: 44

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
działka 256 obręb 0008 tj. przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Pasaż Świętokrzyski, ul. Massalskiego 3

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
292000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
292000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zacisze Silnicy

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
"Zacisze Silnicy"

NR PROJEKTU: 69

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
obręb 0006 działki 1268/7, 1268/6, 1268/5, 1268/4, 1268/3, 309, 308/5, 307/2

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
0006; droga od działki nr 1268/7 do działki 308/5 oraz ścieżka przez działkę 307/2, 303/2 oraz 300. Jest to miejsce od skrzyżowania ul. Jeleniowskiej 100 z ulicą Samsonowicza na północ pomiędzy działkami Zacisze 1 i Zacisze 2 do skarpy Doliny Silnicy.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
950000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
45000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach os. Bocianek

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach os. Bocianek

NR PROJEKTU: 72

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Przedszkole Samorządowe nr 32 ul. Jana Kasprowicza 5 Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Przedszkole Samorządowe nr 32 ul. Jana Kasprowicza 5 Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2000000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
„ TAK... warto sięgać po marzenia” – modernizacja kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„ TAK... warto sięgać po marzenia” – modernizacja kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach

NR PROJEKTU: 90

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
nr działki 1411/2 Adres: 25-361 Kielce ul. Szymanowskiego 5; lokalizacja (teren obecnych boisk przy szkole)

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
nr działki 1411/2 Adres: 25-361 Kielce ul. Szymanowskiego 5; lokalizacja (teren obecnych boisk przy szkole)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1800000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1800000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rewitalizacja "Ryneczku" przy Wiśniowej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rewitalizacja "Ryneczku" przy Wiśniowej

NR PROJEKTU: 97

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
teren przed blokiem Wiśniowa 4a

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
teren przed blokiem Wiśniowa 4a

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
800000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
800000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Wykonanie Parkingu na działce nr 258 obręb 0015 miasta Kielce położony pomiędzy ul. Urzędniczą a ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Grunwaldzkiej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Wykonanie Parkingu na działce nr 258 obręb 0015 miasta Kielce położony pomiędzy ul. Urzędniczą a ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Grunwaldzkiej

NR PROJEKTU: 109

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie nieużytkowanego boiska asfaltowego, działka 258 obręb 0015 miasta Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie nieużytkowanego boiska asfaltowego, działka 258 obręb 0015 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
625000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
625000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Skwer - ogród z elementami sensorycznymi

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Ogród Sensoryczny na Świętokrzyskim

NR PROJEKTU: 127

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
869/28 Przed Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 11

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
869/28 Przed Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 11

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
299504.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Aleja Sław Piłki Ręcznej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Aleja Sław Piłki Ręcznej

NR PROJEKTU: 129

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Skwer od Alei Legionów, wzdłuż Stadionu Lekkoatletycznego do ul. Leszka Drogosza

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Skwer od Alei Legionów, wzdłuż Stadionu Lekkoatletycznego do ul. Leszka Drogosza

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
800000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
800000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Baza Zbożowa - reanimacja przestrzeni kreatywnej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
BAZA ZBOŻOWA - REANIMACJA PRZESTRZENI KREATYWNEJ

NR PROJEKTU: 150

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
BAZA ZBOŻOWA

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
BAZA ZBOŻOWA

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
3700000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
3700000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rewitalizacja boisk, wyposażenie terenu w siłownię zewnętrzną i stoły do tenisa, budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 34 (budynek B)

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rewitalizacja boisk, wyposażenie terenu w siłownię zewnętrzną i stoły do tenisa, budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 34(budynek B).

NR PROJEKTU: 176

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
00 09, nr 668/6, 668/3, 668/4, ul. A. Naruszewicza 16, 25-628 Kielce. Teren Szkoły PodsAtwowej nr 34 w Kielcach, leżący pomiędzy ulicami: A. Naruszewicza, Piastowskiej i H. Mali.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
00 09, nr 668/6, 668/3, 668/4, ul. A. Naruszewicza 16, 25-628 Kielce. Teren Szkoły PodsAtwowej nr 34 w Kielcach, leżący pomiędzy ulicami: A. Naruszewicza, Piastowskiej i H. Mali.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
3000000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
3000000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły