IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ, ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE

NAZWA PROJEKTU :
Ul. Nowowiejska

NR PROJEKTU: 4

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Generalny remont ul. Nowowiejskiej. Ma to być deptak z prawdziwego zdarzenia

KOSZT ZADANIA:
100.00 zł

WERYFIKACJA FORMALNA:
Negatywna

UWAGI:
Nie zostały spełnione następujące wymogi formalne wynikające z § 3 ust. 2 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego: 1) nie zostały wypełnione wszystkie pola formularza, 2)nie załączono w systemie skanu listy poparcia projektu, 3) nie dostarczono oryginału listy poparcia. zł

NAZWA PROJEKTU :
Ogród botaniczny

NR PROJEKTU: 5

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Pole przy ulicy Kusocińskiego

KOSZT ZADANIA:
400000.00 zł

WERYFIKACJA FORMALNA:
Negatywna

UWAGI:
Nie zostały spełnione następujące wymogi wynikające z § 3 ust. 2 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego: 1) nie zostały wypełnione wszystkie pola formularza, 2)nie załączono w systemie skanu listy poparcia projektu, 3) nie dostarczono oryginału listy poparcia, 4) brak zgody opiekuna prawnego na złożenie projektu przez osobę poniżej 13 roku życia. zł

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Stwórzmy magiczne Kielce zimą dzięki tematycznym instalacjom świetlnym z dzieł Henryka Sienkiewicza

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Stwórzmy magiczne Kielce zimą dzięki tematycznym instalacjom świetlnym z dzieł Henryka Sienkiewicza

NR PROJEKTU: 16

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Ul. Sienkiewicza, ul. Planty, ul. Kapitulna, Pl. Artystów, Rynek, Pl. Zamkowy, Ogród Włoski, Pałac Biskupów Krakowskich, Pl. Moniuszki, Pl. Literatów, Pl. pomiędzy ul. Dużą i Małą, Park Staszica

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Ul. Sienkiewicza, ul. Planty, ul. Kapitulna, Pl. Artystów, Rynek, Pl. Zamkowy, Ogród Włoski, Pałac Biskupów Krakowskich, Pl. Moniuszki, Pl. Literatów, Pl. pomiędzy ul. Dużą i Małą, Park Staszica

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
3000000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
3000000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rowerowy tor z muldami – „Pumptrack Świętokrzyski”

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rowerowy tor z muldami – „Pumptrack Świętokrzyski”

NR PROJEKTU: 29

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
działka nr 871/3 obręb 0007 miasta Kielce przy ul. Ignacego Daszyńskiego

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
działka nr 871/3 obręb 0007 miasta Kielce przy ul. Ignacego Daszyńskiego

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
700000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
180000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Parking wielostanowiskowy przy boisku piłkarskim na Osiedlu Świętokrzyskim przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Parking wielostanowiskowy przy boisku piłkarskim na Osiedlu Świętokrzyskim przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53

NR PROJEKTU: 30

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Po zachodniej stronie istniejącego boiska piłkarskiego; działki nr nr 869/31, 869/22, 869/23, 869/24, 869/25, 869/33, 869/27 i 869/8 obręb 0007 miasta Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Po zachodniej stronie istniejącego boiska piłkarskiego; działki nr nr 869/31, 869/22, 869/23, 869/24, 869/25, 869/33, 869/27 i 869/8 obręb 0007 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
195000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
195000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rozbudowa infrastruktury dla turystów rowerowych i grup społecznych związanych z turystyką outdoorową

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rozbudowa infrastruktury dla turystów rowerowych i grup społecznych związanych z turystyką outdoorową

NR PROJEKTU: 36

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
(1) Obreb: 0019; Numer działki: 180; Identyfikator: 266101_1.0019.180, (2) Obreb: 0022; Numer działki: 63/2; Identyfikator: 266101_1.0022.63/2, (3) Obreb: 0024; Numer działki: 1736/185; Identyfikator: 266101_1.0024.1736/185

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
(1) Obreb: 0019; Numer działki: 180; Identyfikator: 266101_1.0019.180, (2) Obreb: 0022; Numer działki: 63/2; Identyfikator: 266101_1.0022.63/2, (3) Obreb: 0024; Numer działki: 1736/185; Identyfikator: 266101_1.0024.1736/185

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
4500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
4500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Motocykl "SHL-ka" i pralka "Frania" - słynne kieleckie markowe produkty upamiętnione w brązie.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Motocykl "SHL-ka" i pralka "Frania" - słynne kieleckie markowe produkty upamiętnione w brązie

NR PROJEKTU: 37

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Ul. Sienkiewicza, Plac Literatów, działka nr 1143/12, obręb 0017

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Plac przed Dworcem Autobusowym w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Inteligentny parking w centrum os. Na Stoku - kompleksowa inwestycja wraz z monitoringiem, oświetleniem LED oraz stacją ładowania samochodów elektrycznych dla mieszkańców, pacjentów przychodni, interesantów Policji i klientów lokali użytkowych

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Inteligentny parking w centrum os. Na Stoku - kompleksowa inwestycja wraz z monitoringiem, oświetleniem LED oraz stacją ładowania samochodów elektrycznych dla mieszkańców, pacjentów przychodni, interesantów Policji i klientów lokali użytkowych

NR PROJEKTU: 39

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 899/5, 899/8

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 899/5, 899/8

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
812980.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
812980.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Światło dla bezpieczeństwa

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Światło dla bezpieczeństwa

NR PROJEKTU: 56

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
od skrzyżowania ulic Sukowska-Przyłogi do skrzyżowania ulic Przyłogi-Przylesie, obręb 0030, działki nr 604/2, 265

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
od skrzyżowania ulic Sukowska-Przyłogi do skrzyżowania ulic Przyłogi-Przylesie, obręb 0030, działki nr 604/2, 265

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
180000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
180000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Wolontariat - wsparcie dla tych, którzy pomagają bezinteresownie

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Wolontariat - wsparcie dla tych, którzy pomagają bezinteresownie

NR PROJEKTU: 59

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 203

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 203

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
MAPA KIELC "USE IT" - dwujęzyczny ilustrowany przewodnik z ciekawostkami polecanymi przez "lokalsów"

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
MAPA KIELC "USE IT" - dwujęzyczny ilustrowany przewodnik z ciekawostkami polecanymi przez "lokalsów"

NR PROJEKTU: 65

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
całe Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
całe Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zatoki parkingowe na terenie KSM

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zatoki parkingowe na terenie KSM

NR PROJEKTU: 71

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Budowa zatoki parkingowej na działkach 336/5 i 336/7 obręb 0017 przy ulicy Sandomierskiej.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa zatoki parkingowej na działkach 336/5 i 336/7 obręb 0017 przy ulicy Sandomierskiej.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
387083.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
387083.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Adaptacja willi po malarce Jadwidze Trzcińskiej, przy ul. Mazurskiej na potrzeby rehabilitacji pocovidowej dzieci imłodziezy poprzez promocję kultury i sztuki

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Adaptacja willi po malarce Jadwidze Trzcińskiej, przy ul. Mazurskiej na potrzeby rehabilitacji pocovidowej dzieci imłodziezy poprzez promocję kultury i sztuki

NR PROJEKTU: 80

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
0017, dz. nr 717, przy ul. Mazurskiej, Dom Rodziny Trzcińskich

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
0017, dz. nr 717, przy ul. Mazurskiej, Dom Rodziny Trzcińskich

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Bezpieczny azyl dla pożytecznych owadów w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Bezpieczny azyl dla pożytecznych owadów w Kielcach

NR PROJEKTU: 87

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obreb: 0024; Numer działki: 516/4; Identyfikator: 266101_1.0024.516/4

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obreb: 0024; Numer działki: 516/4; Identyfikator: 266101_1.0024.516/4

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
42500.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
42500.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rozbudowa ulicy Świętej Weroniki na odcinku – od budynku przy ulicy Szczygla 1 do budynku przy ulicy Świętej Weroniki 26 – na działce 294/30 obręb 0005 miasta Kielce.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rozbudowa ulicy Świętej Weroniki na odcinku – od budynku przy ulicy Szczygla 1 do budynku przy ulicy Świętej Weroniki 26 – na działce 294/30 obręb 0005 miasta Kielce.

NR PROJEKTU: 111

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Herby – Skarpa, strefa pośrednia miasta Kielce. Lokalizacja ul. Św. Weroniki, działka 294/30 obręb 0005 miasta Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Herby – Skarpa, strefa pośrednia miasta Kielce. Lokalizacja ul. Św. Weroniki, działka 294/30 obręb 0005 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
700000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
700000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Chęcińskiej (dodatkowe oświetlenie chodników).

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Chęcińskiej (dodatkowe oświetlenie chodników).

NR PROJEKTU: 116

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Chęcińskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja pas drogowy ul. Chęcińskiej, działka 809 obręb 0016 miasta Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Chęcińskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja pas drogowy ul. Chęcińskiej, działka 809 obręb 0016 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
100000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
100000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Przystanek EKO w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Przystanek EKO w Kielcach

NR PROJEKTU: 128

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obreb: 0024; Numer działki: 516/3; Identyfikator: 266101_1.0024.516/3

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obreb: 0024; Numer działki: 516/3; Identyfikator: 266101_1.0024.516/3

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
59400.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
59400.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły