IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI52

NAZWA PROJEKTU:
Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny leczniczy i poprawa jakości powietrza Kielc

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 199 999.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest budowa dużej tężni solankowej zadaszonej na działce miejskiej obok parku wypoczynkowego w osiedlu Ślichowice. Proponowana lokalizacja jest miejscem ogólnie dostępnym bardzo często uczęszczanym zarówno na co dzień, jak i w dni wolne od pracy przez mieszkańców Ślichowic, jak również korzystających ze spacerów i relaksu w parku osiedlowym. Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM10 i PM2,5, smog, który panuje w Kielcach przez większą część roku wywołuje u mieszkańców alergie, choroby skóry oraz choroby związane z układem górnych dróg oddechowych. Tężnia solankowa była by bardzo dobrym uzupełnieniem całego kompleksu sportowo-wypoczynkowego obok Rezerwatu Ślichowice zlokalizowana w pobliżu terenu rekreacyjnego wzbogaci jego ofertę i zwiększy atrakcyjność. Rola jaką pełni pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców i osoby tam przyjeżdżające. Właściwości zdrowotne tężni solankowej wynikają z jej budowy i konstrukcji, bowiem tężnia zbudowana jest z drewna iglastego, gałązek brzozowych lub tarniny i urządzeń do pompowania solanki. W otoczeniu tężni dzięki w/w konstrukcji wytwarza się aerozol bogaty w całą gamę mikro i makroelementów takich jak : jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo, sód. Z tężni solankowej powinni więc korzystać m.in. : - mieszkańcy aglomeracji miejskich - osoby w czasie rehabilitacji po operacjach oraz chorobach - osoby pracujące w zapyleniu i wysokiej temperaturze - palacze tytoniu i osoby pracujące głosem - alergicy i osoby z chorobami tarczycy - osoby z nadciśnieniem tętniczym oraz zmagające się z przewlekłym stresem Przebywanie w okolicach tężni solankowej przez okres około 0,5 do 1 godziny jest według przyjętej praktyki rehabilitacyjnej równoznaczne z 3 dniowym pobytem nad morzem. Zalety tężni solankowej są bardzo duże, oprócz walorów zdrowotnych, obszar tężni staje się miejscem relaksu, odprężenia swego rodzaju strefą ciszy i rekreacji. Byłby to też obszar wyposażony w elementy małej architektury, który stałby się miejscem przyjaznym integracji mieszkańców osiedla, jak również chętnych z całego miasta. Proponuje się wybudowanie tężni solankowej o kształcie owalnym z zadaszeniem, aby można było korzystać z niej nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych z wewnętrznym oświetleniem pozwalającym w okresie letnim na użytkowanie przez całą dobę. Powstanie tężni solankowej na terenie najbardziej zaludnionej części miasta Kielc pomoże w dużej mierze rozwiązać problem ograniczonego dostępu do uzdrowisk i sanatoriów służących rehabilitacji, jak również wspomóc profilaktykę prozdrowotną. Mając na uwadze, iż średni czas oczekiwania na otrzymanie świadczenia polegającego na zabiegach służących zapobieganiu chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego corocznie się wydłuża, umożliwienie mieszkańcom korzystanie z ogólnie dostępnego obiektu stanowiłoby subsydiarnie uzupełnienie profilaktyki zapobiegania licznym schorzeniom, alergiom i chorobom.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące działania : 1) Należy wykonać projekt budowlano-wykonawczy obejmujący swym zakresem budowę tężni i zagospodarowanie terenu. 2) Można skorzystać z gotowych rozwiązań projektowych zrealizowanych w innych miastach (odkupić gotowy projekt od autora projektu lub adoptować go do tego zgłoszenia) 3) W planie zagospodarowania terenu należy przewidzieć obiekt tężni oraz : - 6 ławek parkowych z oparciem (1 szt przed tężnią) - 2 lampy parkowe oświetlające teren - 2 kosze na śmieci - 1 stojak na rowery - wybudować dojście do tężni około 30m2 chodnika - dokonać nasadzenia około 6-8 drzew wokół tężni 4) Wystąpić do Rejonu Energetycznego Kielce o wydanie warunków przyłączenia tężni do sieci elektrycznej n/n. 5) Wystąpić do Wodociągów Kieleckich Sp. z o. o. o warunki włączenia do sieci wodociągowej instalacji tężni, jeżeli taka jest przewidziana w projekcie. 6) Wykonać tablicę informacyjną z opisem zasad korzystania z tężni wraz z ostrzeżeniami i uwagami zawartymi w instrukcji użytkowania obiektu. 7) Po wykonaniu projektu i zgłoszeniu do realizacji wyłonić wykonawcę w drodze przetargu.

ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 161 972 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

ZREALIZOWANO

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Ewelina Surma

NR TELEFONU:
413676681

E-MIAL:
ewelina.surma@um.kielce.pl