IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N18

NAZWA PROJEKTU:
Warsztaty pszczelarskie w szkołach i przedszkolach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt ma charakter edukacyjny i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest: - kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony bioróżnorodności; - popularyzacja pszczelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; - edukowanie w zakresie miejsca i roli pszczół w ekosystemie oraz korzyści wynikających z obecności pszczół w środowisku przyrodniczym; - zapoznanie mieszkańców z życiem i zwyczajami pszczół oraz z właściwościami produktów pszczelich.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt będzie realizowany w formie warsztatów, poprowadzonych przez wykwalifikowanych pszczelarzy - 50 warsztatów po 2 godz. ; degustacja miodu; zakup altany pokazowej, w której będzie można zobaczyć pozyskiwanie miodu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
w toku

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Iwona Pamuła

NR TELEFONU:
41 36 76 689

E-MIAL:
iwona.pamula@um.kielce.pl