IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI09

NAZWA PROJEKTU:
Strefa młodych – edukacja integracja

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada realizację przestrzeni integracji dzieci, młodzieży, starszych, wszystkich młodych duchem, na niezagospodarowanym terenie znajdującego się za szkołą podstawową przy ul. Łanowej w Kielcach. Zakłada się realizację przestrzeni spotkań i aktywnego wypoczynku, opartej na zadaszonej altanie, ławkach (ławostołach), hamakach uzupełnionego o urządzenia sprawnościowe. Zagospodarowanie dopełnią nasadzenia roślinności, zapewniające przyjemny cień w upalne dni. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie outdoorowej klasy dla młodszych dzieci, pozwalającej zarówno na realizację zajęć edukacyjnych jak i swobodą zabawę w „szkołę”, oswajając najmłodszych z perspektywą rozpoczęcia nauki w klasie. Rozwijająca się zabudowa pochłania coraz większe fragmenty zielonych dotychczas terenów bezlitośnie odbierając je przyrodzie oraz nam – mieszkańcom. Tereny przy SP 23 są jedynym ogólnodostępnym miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców Dymin i Posłowic, z którego bardzo często korzysta młodzież. Zagospodarowanie tego terenu nie sprzyja tym funkcjom, brakuje miejsca sprzyjającego spotkaniom na świeżym powietrzu, brakuje jakichkolwiek elementów infrastruktury sprzyjającej spotkaniom (znajdują się tam wyłącznie 2 ławki), dlatego wykorzystywane do tego są elementy placu zabaw, murki, murawa. Jest to miejsce, które posiada ogromny potencjał (nie wymaga kosztownych prac ziemnych) i może stać się wizytówką tej części Kielc, wzorcowym miejscem integracji pokoleń.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykonanie projektu zakłada: 1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej 2. Zakup i montaż zadaszonej altany uzupełnionej o meble, kosze na śmieci 3. Zakup i montaż atestowanych urządzeń sprawnościowych i rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych 4. Wykonanie pod urządzeniami w niezbędnym zakresie bezpiecznej nawierzchni z gumowych mat przerostowych 5. Uzupełnienie zagospodarowania o ławki oraz nasadzenia drzew 6. Montaż kamery monitoringu i oświetlenia (solarnego lub w miarę możliwości tradycyjnego, wykorzystując istniejąca infrastrukturę wzdłuż ul. Kalinowej)


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 163 301 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zakończone

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Kinga Zychowicz

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
kinga.zychowicz@um.kielce.pl