IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z02

NAZWA PROJEKTU:
Zielony Energetyczny Ogrod Doświadczeń KPT

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 93 080.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Miejsce które powstanie ma służyć wypoczynkowi i zabawie. Zielony energetyczny ogród doświadczeń zakres zadania: łąka kwietna, nasadzenia żywopłotowe w formie tunelu - żywej altanki (wierzbowe sadzonki), rabata bylinowa, montaż małej architektury: tablice informacyjne.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zielony energetyczny ogród doświadczeń zakres zadani: wykonanie łąki kwietnej oraz nasadzeń żywopłotowych w formie tunelu - żywej altanki, wykonanie rabaty bylinowej wielogatunkowej, montaż małej architektury: tablice informacyjne. Pełny zakres działania zgodnie z wyceną szacunkowa i uzgodnieniami z Wnioskodawczynią.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: