IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 97

Zielony Energetyczny Ogrod Doświadczeń KPT

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 93 080.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Miejsce które powstanie ma służyć wypoczynkowi i zabawie. Zielony energetyczny ogród doświadczeń zakres zadania: łąka kwietna, nasadzenia żywopłotowe w formie tunelu - żywej altanki (wierzbowe sadzonki), rabata bylinowa, montaż małej architektury: tablice informacyjne.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie

UZASADNIENIE :
Po zmianie zakresu, nowym oszacowaniu kosztów (korekta) i zaakceptowaniu przez Wnioskodawcę zmian projekt zostaje oceniony pozytywnie.