IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI13

NAZWA PROJEKTU:
Wolna Strefa Eko Relaksu - remont amfiteatru na osiedlu Świętokrzyskim

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Dziedziniec - amfiteatr dawnego kompleksu szkolnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce. Dwa wejścia po prawej i lewej stronie od Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 11 i przez budynek główny.

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 485 932.75 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt ma na celu przeprowadzenie remontu i stworzenie mini ogrodu z amfiteatrem na terenie dawnego kompleksu szkolnego na osiedlu Świętokrzyskim. Amfiteatr i ogród będą spełniać funkcje rekreacyjno - kulturalną oraz ekologicznej strefy integracyjno - relaksacyjnej. Miejsce to będzie stanowiło miejską strefę eko, której aranżacja i wykonanie nawiązywać będzie stylem i wykonaniem do terenów zielonych. Użyte fasadowe farby katalityczne pozwolą na neutralizację zanieczyszczeń, toksyn i drobnoustrojów. Aranżacja nawiązująca do natury, wizerunki roślinności, nasadzenia krzewów, kwiatów i ogród wertykalny na ścianach amfiteatru sprawią, że miejsce to będzie wyjątkową osiedlową enklawą spokoju, wypoczynku i zabawy. Amfiteatr będzie miał scenę zaaranżowaną wśród zieleni (konstrukcja betonowa zostanie wyremontowana), przed sceną zamontowane zostaną nowe ławki drewniane trwale związane z podłożem (ławki nawiązywać będą stylem i formą do naturalnych siedzisk leśnych) pod ławkami będzie rosła trawa (gatunek niskopienny stosowany na boiskach sportowych odporny na ugniatanie). Dzięki wyremontowaniu sceny, obiekt będzie miał wszechstronny charakter. Oprócz wypoczynku wśród zieleni i możliwości opiekowania się miniogrodem, mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, przedstawieniach i koncertach. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z pobliskich placówek (Szkoły Podstawowe nr 33 i nr 39, Klub Seniora, placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) będą mogły aktywnie spędzać czas rozwijając swoje pasje artystyczne występując na scenie oraz jako widzowie. W strefie rekreacyjnej ogrodu pojawią się place zieleni do leżakowania, piknikowania, leżaki oraz stoliki szachowe, na ścianach do wysokości okien na całej szerokości amfiteatru powstaną ogrody wertykalne z ziołami, kwiatami i warzywami oraz owocami sezonowymi. Nowa infrastruktura będzie spełniała standardy bezpieczeństwa i dostępności. Osiedle Świętokrzyskie stale się rozwija. Przybywa rodzin z małymi dziećmi i młodzieży, ale także osób starszych. W pobliżu brakuje miejsc do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, umożliwiających integrację społeczności lokalnej. Lokalizacja projektu uzasadnia potrzebę inwestycji ponieważ obecnie miejsce nie jest wykorzystane, marnuje się i ulega degradacji. Remont wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność i prowadzi do poprawy jakości ich życia, zwiększa także atrakcyjność osiedla. Stworzenie odpowiednich warunków do rekreacji i wypoczynku jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców osiedla w każdym wieku. Uczniowie i wychowankowie sąsiadujących placówek oświatowych będą mieli możliwość wspólnego spędzania czasu i występów na scenie przed publicznością. Korzystać nieodpłatnie z efektu zrealizowania projektu będą mogli wszyscy mieszkańcy Kielc. Opracowany zostanie regulamin korzystania z obiektu. W nocy (po godzinie 22:00) obiekt będzie zamykany ze względów bezpieczeństwa, a klucze dostępne będą w istniejącej obecnie portierni kompleksu, działającej codziennie przez całą dobę. Przekształcenie niezagospodarowanego obecnie zaniedbanego terenu na atrakcyjne miejsce integracji, rekreacji i wypoczynku jest uzasadnioną i pożyteczną inicjatywą. Charakterystyka i składowe amfiteatru z ogrodem zachęcą mieszkańców do aktywności poprzez uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach takich jak pikniki i występy, a zarazem do korzystania z miejsca blisko ich domu, gdzie będą mogli spędzić miło czas w towarzystwie swoich sąsiadów, zrelaksować się w strefie wolnej od smogu, skorzystać z zasobów wertykalnych ogrodów.

OPIS DZIAŁAŃ:

Etapy realizacji projektu; 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - remontowej, pozyskanie uzgodnień i ewentualnych pozwoleń. 2. Demontaż i utylizacja starych betonowych nawierzchni podłoża, pozostałości z ławek. 3. Wykonanie i remont instalacji - oświetlenia amfiteatru, infrastruktura do nagłośnienia sceny, instalacja monitoringu, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w części rekreacyjnej ogrodu - zainscenizowane formą na studnie głębinową. 4. Wykonanie i montaż nowej nawierzchni, trawnika, częściowo z kamieni otoczaków. 5. Malowanie ścian wnętrza amfiteatru farbami antysmogowymi. 6. Wykonanie i zainstalowanie konstrukcji ogrodów wertykalnych. 7. Wyposażenie w roślinność i nasadzenia (maksymalnie 2% budżetu). 8. Wykonanie okiennic i drzwi drewnianych w amfiteatrze. 9. Wyposażenie w leżaki, stoliki szachowe. 10. Odbiór i przekazanie do użytkowania.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku