IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N10

NAZWA PROJEKTU:
Barwinek – nasze miejsce na ziemi. Festyn rodzinny

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada organizację w okresie wiosenno-letnim wydarzenia familijnego na Barwinku, integrującego lokalną społeczność. Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z uwagi na swoje ukształtowanie, pozwala na swobodną organizację pikniku, łącznie z montażem sceny, co zostało sprawdzone przy okazji miejskiego wydarzenia w ramach Dnia Samorządu Terytorialnego. Przewidujemy organizację eventu dla całych rodzin - od najmłodszych mieszkańców do seniorów.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wydarzenie powinno zawierać elementy artystyczne (np. występy młodych artystów z Kielc, bądź przedstawicieli miejskich jednostek kultury - Kielecki Teatr Tańca, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” etc.), gry i zabawy dla dzieci, zawody sportowe, część gastronomiczną i wypoczynkową. Teren szkoły i dostępna tam infrastruktura, wykonana w dużej mierze dzięki inicjatywie mieszkańców oraz idei budżetu obywatelskiego, pozwala na dużą kreatywność przy organizacji festynu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta