IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Linarium Telegraf

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Zielony skwer oraz działka zadrzewiona obok przeszkola, przy ulicy Tujowej. 1736/65 i 1736/183 obr.0024

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
199000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
INWESTYCYJNY MAŁY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Stworzenie miejsc do spotkań i rekreacji na świeżym powietrzu dla mieszkańców w każdym wieku (linarium z podłożem piaszczystym dla młodszych i starszych dzieci, siłownia miejska dla dorosłych). Pozwoli to na integrację społeczną i poprawę kondycji fizycznej doskwierające po pandemii.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Działka 1736/65: Usunięcie trawy ze strefy bezpiecznej (ok. 6x6m), montaż linarium i stworzenie strefy bezpiecznego upadku wypełnionej piaskiem. Montaż dwóch ławeczek oraz kosza na śmieci na istniejącym podłożu trawiastym. 2. Działka 1736/183: Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz ławeczki. Wykonanie schodów z podjazdem od strony ulicy Tujowej oraz ścieżki.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przykładowe linarium w załączniku.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku