IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wsparcie dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Kielce

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N26

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce

KOSZT ZADANIA :
29600.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Wzorem innych miast chcielibyśmy wnioskować o przyznanie środków na wsparcie kotów wolno żyjących na terenie naszego miasta. Koty są dokarmiane, ale brakuje im schronienia oraz pomocy medycznej. Wielu karmicieli zgłasza, że koty nie mają żadnego miejsca, w którym mogłyby bezpiecznie schować się przed warunkami atmosferycznymi. Zakup budek dla kotów wolno żyjących jest niezwykle ważny i leży w interesie wszystkich mieszkanców miasta. Zwierzęta te poprzez udział w naszym ekosystemie skutecznie eliminują występujące w mieście szkodniki, z którymi w innym wypadku trudno by było się uporać. Co za tym idzie zmniejsza się ryzyko przenoszenia się groźnych chorób i pasożytów. W mieście znajduje się już kilka takich domków, jednak wciąż jest ich za mało. Budki dla kotów zostałyby umieszczone na terenie miasta Kielce, w miejscach bezpiecznych, tak aby nie zostały uszkodzone. Nasz projekt obejmowałby również opiekę medyczną dla takich kotów, polegającą na profilaktyce chorób oraz eliminacji pasożytów. Odrobaczenia i szczepienia zwierząt z pewnością poprawiłyby los kotów mieszkających w Kielcach. Wszelkie działania byłyby prowadzone we współpracy z gabinetem weterynaryjnym oraz karmicielami kotów wolno żyjących. Chęć do uczestnictwa w projekcie zgłosiło również Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kielcach oraz wolontariusze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Obecnie w mieście aktywnie działa kilkudziesięciu karmicieli oraz kilka organizacji, które z pewnością będą zainteresowane wzięciem udziału w naszym projekcie i na których wsparcie również będzie można liczyć. Jak obserwujemy coraz większa liczba mieszkańców miasta troszczy się o los czworonogów, jednak dzięki takiemu projektowi moglibyśmy jeszcze łatwiej dotrzeć do wszystkich osób zainteresowanych i wspólnie polepszyć los kotów wolno żyjących. Kotów przebywających na terenie miasta nieustannie przybywa, my jako mieszkańcy miasta powinniśmy wziąć za nie odpowiedzialność i udzielić im wszelkiej możliwej pomocy, gdyż jak mówi ustawa, koty są naszym wspólnym, narodowym dobrem...


ZAŁĄCZNIK : wycena i koszty budki i szczepienia.docx