IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW - INWESTYCYJNE ZIELONE

Zielona enklawa osiedla Czarnów – Park Czarnowski

NR PROJEKTU: 10

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obszar przylagający do nowobudowanego osiedla Lecha oraz Kościoła Miłosierdzia Bożego

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
280000.00 zł

zobacz szczegóły

Antysmogowy ,,żywopłot" - Kielce wolne od smogu

NR PROJEKTU: 11

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
pasy drogowe głównych kieleckich ulic

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

zobacz szczegóły

Zielony plac Najświętszej Maryi Panny

NR PROJEKTU: 45

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb: 0016, działki: 576,577 - Plac Najświętszej Maryi Panny

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
400000.00 zł

zobacz szczegóły

Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż chodnika od Silnicy do pawilonu Chęcińska 41

NR PROJEKTU: 48

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, na działkach nr 174/3, 692/1, 692/2, 692/21, obręb 0016 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
20000.00 zł

zobacz szczegóły

Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż ul. Armii Krajowej na działce 631/73 obręb 0016 miasta Kielce

NR PROJEKTU: 49

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, na działce nr 631/73 obręb 0016 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
20000.00 zł

zobacz szczegóły

Zielony Zakątek. Renowacja terenów zieleni oraz nasadzenia roślin przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NR PROJEKTU: 56

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 017, numer działki 1338/3, ulica Zagórska 14

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
80000.00 zł

zobacz szczegóły

"Zielono Mi!" - wyrównanie terenu, zasianie trawy, i posadzenie drzew na placu zabaw przy PS 18 w Kielcach

NR PROJEKTU: 63

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 0008, nr działki 694/4

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
75000.00 zł

zobacz szczegóły

Rewitalizacja terenu zielonego przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

NR PROJEKTU: 68

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka nr 469/6, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
130000.00 zł

zobacz szczegóły

Zielony Stok i Świętokrzyskie - zielona rewitalizacja osiedli

NR PROJEKTU: 73

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Miejskie działki położone na terenie os. Na Stoku i Os. Świętokrzyskiego, tereny zielone i pasy przy drogach (ul. Nowaka Jeziorańskiego, Piłsudskiego, Orląt Lwowskich, Daszyńskiego i inne drogi osiedlowe)

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
250000.00 zł

zobacz szczegóły

Zielona przystań - Stok i Świętokrzyskie razem

NR PROJEKTU: 78

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb: 0007; Numer działki: 876/23;

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

zobacz szczegóły

Minipark pomiędzy ul. Skalistą, a Spokojną i Langiewicza

NR PROJEKTU: 85

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0024, nr działki 463/2, 463/4 pomiędzy ul. Skalistą a Spokojną i Langiewicza

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
500000.00 zł

zobacz szczegóły

Włoski ogród renesansowy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

NR PROJEKTU: 87

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obreb: 0024; Numer działki: 40/11; Identyfikator: 266101_1.0024.40/11 Kielce ul. Zgoda 31

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
250000.00 zł

zobacz szczegóły

Port Kwiatów nad Zalewem - krzewy ozdobne, łączka bez kleszczy, zielnik, ścieżka edukacyjna

NR PROJEKTU: 91

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka 917/6 koło zatoczki nad Zalewem Kieleckim w rejonie skrzyżowania Jesionowej i Zagnańskiej

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

zobacz szczegóły

Zielony Energetyczny Ogrod Doświadczeń KPT

NR PROJEKTU: 97

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Projekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Energetycznego Ogrodu Doświadczeń Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego w Kielcach, na fragmentach działek o nr ew. 6/320, 6/370, 6/368 i 6/463, obręb geodezyjny nr 005

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
45000.00 zł

zobacz szczegóły

300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic

NR PROJEKTU: 115

RODZAJ PROJEKTU: ZIELONY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
pasy drogowe ulic: Jana Pawła II, Miodowicza, Wojska Polskiego, Prostej, Seminaryjskiej, Tarnowskiej, Kościuszki, Radiowej, Okrzei, 1 Maja, Czarnowskiej, Panoramicznej, Żelaznej, Chęcińskiej, Planty, Pelca, Leśnej i Dużej.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
590200.00 zł

zobacz szczegóły