IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW - INWESTYCYJNE DUŻE

„Przyjazny Bocianek dla każdego”: Mini Park, Skwer Staszicowski, Strefa Relaksu, Jedynka bez barier – podjazd dla osób niepełnosprawnych

NR PROJEKTU: 7

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Mini Park, Skwer Staszicowski, Strefa Relaksu, Jedynka bez barier – podjazd dla osób niepełnosprawnych -dz. nr 278/16, 278/6. W/w działki są w obrębie 0011.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1900000.00 zł

zobacz szczegóły

Woonerf dla Kielc

NR PROJEKTU: 8

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
ulica Hipoteczna pomiędzy Leonarda, a placem Wolności

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1800000.00 zł

zobacz szczegóły

Czas na kultowy Park Psie Górki - zagospodarowanie, oświetlenie i muzyczny (sensoryczny) plac zabaw dla dzieci

NR PROJEKTU: 9

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Psie Górki - ul. Zakopiańska (dz. nr 548/6 w ob. 24)

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
975000.00 zł

zobacz szczegóły

Flaga Polski na rondzie ul. Warszawska/al. IX Wieków Kielc

NR PROJEKTU: 17

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Skrzyżowanie ulic Warszawskiej oraz alei IX wieków Kielc, lokalizacja szczególna ze względu na bliskość kieleckiego rynku, galerii oraz dworców w Kielcach

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1500000.00 zł

zobacz szczegóły

Magiczne Kielce - ogród włoski, Pałac Biskupów Krakowskich

NR PROJEKTU: 19

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Pałac biskupów krakowskich wraz z ogrodem włoskim oraz placem zamkowym

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1500000.00 zł

zobacz szczegóły

Magiczne Kielce - Miasto Kielce

NR PROJEKTU: 20

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Ul. Sienkiewicza, ul. Planty, ul. Kapitulna, Pl. Artystów, Rynek, Pl. Moniuszki, Pl. Literatów, Pl. pomiędzy ul. Dużą i Małą, Park Staszica

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1500000.00 zł

zobacz szczegóły

"Mini stadion na Nowym Świecie" - Budowa kompleksu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

NR PROJEKTU: 32

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3, działki nr 923/4, 923/8, 923/13, 923/14

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2400000.00 zł

zobacz szczegóły

Nasze Zacisze

NR PROJEKTU: 38

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 0006; droga od działki nr 1268/7 do działki 308/5 oraz ścieżka przez działkę 307/2, 303/2 oraz 300.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1000000.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa drogi łączącej ul. Witosa z ul. Orkana/Klonową

NR PROJEKTU: 40

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
dz. nr 1273/22, nr 1273/25 obr. 0006

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
4500000.00 zł

zobacz szczegóły

Drugie pasmo ul. Warszawskiej na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Witosa

NR PROJEKTU: 41

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Dz. nr 595/2 obr. 0007

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2000000.00 zł

zobacz szczegóły

Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 34 (budynek B), ul. A. Naruszewicza 16

NR PROJEKTU: 43

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
nr 668/6, ul. A. Naruszewicza 16, 25-628 Kielce. Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach.

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
836000.00 zł

zobacz szczegóły

Sala Gimnastyczna na Miarę XXI Wieku Przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NR PROJEKTU: 46

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
OBRĘB 017, NUMER DZIAŁKI 1338/3, ULICA ZAGÓRSKA 14

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2000000.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

NR PROJEKTU: 57

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 10109, nr działki 668/5 i 668/6 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 16

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
325000.00 zł

zobacz szczegóły

Boisko wielofunkcyjne na Wspólnej

NR PROJEKTU: 64

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach ul. Wspólna 17

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
4500000.00 zł

zobacz szczegóły

Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkową i w piłkę koszykową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach

NR PROJEKTU: 67

RODZAJ PROJEKTU: INWESTYCYJNY DUŻY

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka 424, 426, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
500000.00 zł

zobacz szczegóły