IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE - INWESTYCYJNE DUŻE

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
"Przyjazny Bocianek dla każdego" - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„Przyjazny Bocianek dla każdego”: Mini Park, Skwer Staszicowski, Strefa Relaksu, Jedynka bez barier – podjazd dla osób niepełnosprawnych

NR PROJEKTU: 7

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Mini Park, Skwer Staszicowski, Strefa Relaksu, Jedynka bez barier – podjazd dla osób niepełnosprawnych -dz. nr 278/16, 278/6. W/w działki są w obrębie 0011.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Mini Park, Skwer Staszicowski, Strefa Relaksu, Jedynka bez barier – podjazd dla osób niepełnosprawnych -dz. nr 278/16, 278/6. W/w działki są w obrębie 0011.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1900000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1900000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Woonerf dla Kielc

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Woonerf dla Kielc

NR PROJEKTU: 8

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
ulica Hipoteczna pomiędzy Leonarda, a placem Wolności

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
ulica Hipoteczna pomiędzy Leonarda, a placem Wolności

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2300000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1800000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Skatespot (Mini skatepark z mini rampą) przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Skatespot (Mini skatepark z mini rampą) przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach

NR PROJEKTU: 23

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obiekt ma powstać na terenie Szkoły Podstawowej nr. 25 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obiekt ma powstać na terenie Szkoły Podstawowej nr. 25 w Kielcach

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
300000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa mini boiska sportowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach: budowa mini boiska sportowego, podjazd dla niepełnosprawnych

NR PROJEKTU: 28

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obręb Nr 0006, 10106 nr działek: 947/47; 947/50; 947/271; 947/272; 969/3; 969/4; 969/5; 969/6; 969/7. Kielce 25-547 ul. Orkana 13

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb Nr 0006, 10106 nr działek: 947/47; 947/50; 947/271; 947/272; 969/3; 969/4; 969/5; 969/6; 969/7. Kielce 25-547 ul. Orkana 13

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
350000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
"Mini stadion na Nowym Świecie" - Budowa kompleksu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
"Mini stadion na Nowym Świecie" - Budowa kompleksu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

NR PROJEKTU: 32

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Teren Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3, działki nr 923/4, 923/8, 923/13, 923/14

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3, działki nr 923/4, 923/8, 923/13, 923/14

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2400000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2400000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Nasze Zacisze

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Nasze Zacisze

NR PROJEKTU: 38

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Działki nr 487/33, 487/28, 437/6, 1268/9, 1268/8, 1268/7, 1268/6, 1268/5, 1268/4, 1268/3, 309, 307/2 obręb 0006 stanowiące własność Gminy Kielce oraz działka 308/5 znajdująca się w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców .

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb 0006; droga od działki nr 1268/7 do działki 308/5 oraz ścieżka przez działkę 307/2, 303/2 oraz 300.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1000000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 34 (budynek B), ul. A. Naruszewicza 16

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 34 (budynek B), ul. A. Naruszewicza 16

NR PROJEKTU: 43

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
nr 668/6, ul. A. Naruszewicza 16, 25-628 Kielce. Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
nr 668/6, ul. A. Naruszewicza 16, 25-628 Kielce. Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
836000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

NR PROJEKTU: 57

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obręb 10109, nr działki 668/5 i 668/6 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 16

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb 10109, nr działki 668/5 i 668/6 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 16

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
325000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
325000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Boisko wielofunkcyjne na Wspólnej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Boisko wielofunkcyjne na Wspólnej

NR PROJEKTU: 64

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
działki nr: 306/8, 306/9, 306/11, 306/12, 306/14, 306/15; obręb 0016 boisko przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach ul. Wspólna 17

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach ul. Wspólna 17

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2700000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
4500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkową i w piłkę koszykową oraz bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkową i w piłkę koszykową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach

NR PROJEKTU: 67

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka 424, 426, obręb 0017

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka 424, 426, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1000000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie – modernizacja dla wszystkich kielczan

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie – modernizacja dla wszystkich kielczan

NR PROJEKTU: 71

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
ul. Zbożowa 4, Kielce, teren ośrodka Baza Zbożowa

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
ul. Zbożowa 4, Kielce, teren ośrodka Baza Zbożowa

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2205000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1915000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zielona przystań - Stok i Świętokrzyskie razem

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zielona przystań - Stok i Świętokrzyskie razem

NR PROJEKTU: 78

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
DZIAŁKA NR 876/23, OBR. 0007 - GMINA KIELCE, TRWAŁY ZARZĄD MZD

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb: 0007; Numer działki: 876/23;

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
300000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Bajkowy Park Rozrywki w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Bajkowy Park Rozrywki w Kielcach

NR PROJEKTU: 79

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Park Dygasińskiego na działce nr 275/276 obr. 0011 w rejonie ulicy Dobrowolskiej,

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb: 0007; Numer działki: 836/63 i 836/62;

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Adaptacja ekoskweru obok Bazy przy ul. Zbożowej w Kielcach poprzez zamontowanie OZE: latarni z solarami i wiatrakami

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Adaptacja ekoskweru obok Bazy przy ul. Zbożowej w Kielcach poprzez zamontowanie OZE: latarni z solarami i wiatrakami

NR PROJEKTU: 83

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Teren Bazy przy ul. Zbożowej w Kielcach, działka 252/2

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren Bazy przy ul. Zbożowej w Kielcach, działka 252/2

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
229999.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
199999.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Minipark pomiędzy ul. Skalistą, a Spokojną i Langiewicza

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Minipark pomiędzy ul. Skalistą, a Spokojną i Langiewicza

NR PROJEKTU: 85

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
DZIAŁKA NR 463/2, OBR. 0024 - GMINA KIELCE.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
obręb 0024, nr działki 463/2, 463/4 pomiędzy ul. Skalistą a Spokojną i Langiewicza

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły