IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ, ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE

NAZWA PROJEKTU :
Budowa drogi łączącej ul. Witosa z ul. Orkana/Klonową

NR PROJEKTU: 40

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
dz. nr 1273/22, nr 1273/25 obr. 0006

KOSZT ZADANIA:
4500000.00 zł

WERYFIKACJA FORMALNA:
Negatywna

UWAGI:
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, projekt został odrzucony ze względu na niespełnienie kryterium: "dostarczenie oryginału listy poparcia".

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU :
Drugie pasmo ul. Warszawskiej na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Witosa

NR PROJEKTU: 41

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Dz. nr 595/2 obr. 0007

KOSZT ZADANIA:
2000000.00 zł

WERYFIKACJA FORMALNA:
Negatywna

UWAGI:
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, projekt został odrzucony ze względu na niespełnienie kryterium: "załączenie skanu listy poparcia".

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU :
Szkolenie Urzędników Miejskich, Policji i Strażników Miejskich w zakresie ustawy o ochronie zwierząt

NR PROJEKTU: 151

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
MIASTO KIELCE

KOSZT ZADANIA:
6000.00 zł

WERYFIKACJA FORMALNA:
Negatywna

UWAGI:
Niespełnione kryterium formalne wynikające z § 3 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego - brak uprawnień do złożenia projektu. Wnioskodawcą projektu jest organizacja pozarządowa. Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego - "Ilekroć mowa o wnioskodawcy – należy przez to rozumieć mieszkańca Miasta Kielce składającego projekt".

zobacz szczegóły

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Park kieszonkowy na Osiedlu Świętokrzyskim obok wybiegu dla psów "Psia Łąka"

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Park kieszonkowy na Osiedlu Świętokrzyskim obok wybiegu dla psów "Psia Łąka"

NR PROJEKTU: 5

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Świętokrzyskie przy ul. Ignacego Daszyńskiego, działka nr 871/3 obręb 0007 miasta Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Świętokrzyskie przy ul. Ignacego Daszyńskiego, działka nr 871/3 obręb 0007 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Wybieg dla psów na terenie Skweru Harcerskiego im. Szarych Szeregów

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Wybieg dla psów na terenie Skweru Harcerskiego im. Szarych Szeregów

NR PROJEKTU: 6

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Część działki 653/26 czworokąt 31x72x24x72 m jeden bok dłuższy przylega do działek 655/1 i 655/2 drugi bok dłuższy równoległy do Alei Sław 1m za cokołami. Bok 24m równoległy do działki 653/25 oddalony o 10m. Bok 31m równoległy do chodnika do Kredowiska

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Część działki 653/26 czworokąt 31x72x24x72 m jeden bok dłuższy przylega do działek 655/1 i 655/2 drugi bok dłuższy równoległy do Alei Sław 1m za cokołami. Bok 24m równoległy do działki 653/25 oddalony o 10m. Bok 31m równoległy do chodnika do Kredowiska

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
100000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
100000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Czas na kultowy Park Psie Górki - zagospodarowanie, oświetlenie i muzyczny (sensoryczny) plac zabaw dla dzieci

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Czas na kultowy Park Psie Górki - zagospodarowanie, oświetlenie i muzyczny (sensoryczny) plac zabaw dla dzieci

NR PROJEKTU: 9

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Psie Górki - ul. Zakopiańska (dz. nr 548/6 w ob. 24)

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Psie Górki - ul. Zakopiańska (dz. nr 548/6 w ob. 24)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
975000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
975000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rampa - Mini Skatepark - Barwinek

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rampa - Mini Skatepark - Barwinek

NR PROJEKTU: 14

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Szkoła podstawowa nr 32 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Szkoła podstawowa nr 32 w Kielcach

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
250000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Flaga Polski na rondzie ul. Warszawska/al. IX Wieków Kielc

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Flaga Polski na rondzie ul. Warszawska/al. IX Wieków Kielc

NR PROJEKTU: 17

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Skrzyżowanie ulic Warszawskiej oraz alei IX wieków Kielc, lokalizacja szczególna ze względu na bliskość kieleckiego rynku, galerii oraz dworców w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Skrzyżowanie ulic Warszawskiej oraz alei IX wieków Kielc, lokalizacja szczególna ze względu na bliskość kieleckiego rynku, galerii oraz dworców w Kielcach

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
"Portal" łączący Kielce z innym miastem

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
"Portal" łączący Kielce z innym miastem

NR PROJEKTU: 18

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
kielecki rynek

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
kielecki rynek

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Magiczne Kielce - ogród włoski, Pałac Biskupów Krakowskich

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Magiczne Kielce - ogród włoski, Pałac Biskupów Krakowskich

NR PROJEKTU: 19

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Pałac biskupów krakowskich wraz z ogrodem włoskim oraz placem zamkowym

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Pałac biskupów krakowskich wraz z ogrodem włoskim oraz placem zamkowym

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Magiczne Kielce - Miasto Kielce

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Magiczne Kielce - Miasto Kielce

NR PROJEKTU: 20

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Ul. Sienkiewicza, ul. Planty, ul. Kapitulna, Pl. Artystów, Rynek, Pl. Moniuszki, Pl. Literatów, Pl. pomiędzy ul. Dużą i Małą, Park Staszica

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Ul. Sienkiewicza, ul. Planty, ul. Kapitulna, Pl. Artystów, Rynek, Pl. Moniuszki, Pl. Literatów, Pl. pomiędzy ul. Dużą i Małą, Park Staszica

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Mural upamiętniający obrońców Kielc 1939

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Mural upamiętniający obrońców Kielc 1939

NR PROJEKTU: 29

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Powierzchnia przęsła wiaduktu na skrzyżowaniu ulic: Żytniej, Żelaznej, Grunwaldzkiej i Armii Krajowej - vis a vis muralu 100lecia niepodległości.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Powierzchnia przęsła wiaduktu na skrzyżowaniu ulic: Żytniej, Żelaznej, Grunwaldzkiej i Armii Krajowej - vis a vis muralu 100lecia niepodległości.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
20000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
20000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Sala Gimnastyczna na Miarę XXI Wieku Przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Sala Gimnastyczna na Miarę XXI Wieku Przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NR PROJEKTU: 46

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
OBRĘB 017, NUMER DZIAŁKI 1338/3, ULICA ZAGÓRSKA 14

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
OBRĘB 017, NUMER DZIAŁKI 1338/3, ULICA ZAGÓRSKA 14

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2000000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2000000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zielony plac Najświętszej Maryi Panny

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zielony plac Najświętszej Maryi Panny

NR PROJEKTU: 45

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
obręb: 0016, działki: 576,577 - Plac Najświętszej Maryi Panny

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
obręb: 0016, działki: 576,577 - Plac Najświętszej Maryi Panny

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
400000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
400000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rewitalizacja terenu zielonego przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rewitalizacja terenu zielonego przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

NR PROJEKTU: 68

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Teren przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka nr 469/6, obręb 0017

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5, działka nr 469/6, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
130000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
130000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Tężnia solankowa Na Stoku

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Tężnia solankowa Na Stoku

NR PROJEKTU: 80

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obręb: 0007; Numer działki: 894/544;

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb: 0007; Numer działki: 894/544;

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Dostosowanie ciągu pieszego przy ulicy Zgoda wraz z przynależnym pasem zieleni i miejscami parkingowymi do potrzeb społeczności lokalnej i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Dostosowanie ciągu pieszego przy ulicy Zgoda wraz z przynależnym pasem zieleni i miejscami parkingowymi do potrzeb społeczności lokalnej i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

NR PROJEKTU: 89

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obreb: 0024; Numer działki: 86/11; Identyfikator: 266101_1.0024.86/11

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obreb: 0024; Numer działki: 86/11; Identyfikator: 266101_1.0024.86/11

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31

NR PROJEKTU: 90

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obreb: 0024; Numer działki: 40/11; Identyfikator: 266101_1.0024.40/11 Kielce ul. Zgoda 31

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obreb: 0024; Numer działki: 40/11; Identyfikator: 266101_1.0024.40/11 Kielce ul. Zgoda 31

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Negatywna

zobacz szczegóły