IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE - ZIELONE

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zielona enklawa

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zielona enklawa osiedla Czarnów – Park Czarnowski

NR PROJEKTU: 10

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
działka nr 392/2 obręb 0010

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obszar przylagający do nowobudowanego osiedla Lecha oraz Kościoła Miłosierdzia Bożego

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
280000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
280000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Antysmogowy ,,żywopłot" - Kielce wolne od smogu

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Antysmogowy ,,żywopłot" - Kielce wolne od smogu

NR PROJEKTU: 11

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
pasy drogowe głównych kieleckich ulic

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
pasy drogowe głównych kieleckich ulic

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż chodnika od Silnicy do pawilonu Chęcińska 41

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż chodnika od Silnicy do pawilonu Chęcińska 41

NR PROJEKTU: 48

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, na działkach nr 174/3, 692/1, 692/2, 692/21, obręb 0016 miasta Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, na działkach nr 174/3, 692/1, 692/2, 692/21, obręb 0016 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
20000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
20000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż ul. Armii Krajowej na działce 631/73 obręb 0016 miasta Kielce

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż ul. Armii Krajowej na działce 631/73 obręb 0016 miasta Kielce

NR PROJEKTU: 49

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, na działce nr 631/73 obręb 0016 miasta Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, na działce nr 631/73 obręb 0016 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
20000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
20000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zielony Zakątek. Renowacja terenów zieleni oraz nasadzenia roślin przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zielony Zakątek. Renowacja terenów zieleni oraz nasadzenia roślin przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NR PROJEKTU: 56

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
część działki ok. 800 m kw powierzchni

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
obręb 017, numer działki 1338/3, ulica Zagórska 14

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
100400.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
80000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
"Zielono Mi!" - wyrównanie terenu, zasianie trawy, i posadzenie drzew na placu zabaw przy PS 18 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
"Zielono Mi!" - wyrównanie terenu, zasianie trawy, i posadzenie drzew na placu zabaw przy PS 18 w Kielcach

NR PROJEKTU: 63

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obręb 0008, nr działki 694/4

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb 0008, nr działki 694/4

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
75000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
75000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zielony Stok i Świętokrzyskie - zielona rewitalizacja osiedli

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zielony Stok i Świętokrzyskie - zielona rewitalizacja osiedli

NR PROJEKTU: 73

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Miejskie działki położone na terenie os. Na Stoku i Os. Świętokrzyskiego, tereny zielone i pasy przy drogach (ul. Nowaka Jeziorańskiego, Piłsudskiego, Orląt Lwowskich, Daszyńskiego i inne drogi osiedlowe)

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Miejskie działki położone na terenie os. Na Stoku i Os. Świętokrzyskiego, tereny zielone i pasy przy drogach (ul. Nowaka Jeziorańskiego, Piłsudskiego, Orląt Lwowskich, Daszyńskiego i inne drogi osiedlowe)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
335000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
250000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Włoski ogród renesansowy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Włoski ogród renesansowy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

NR PROJEKTU: 87

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obreb: 0024; Numer działki: 40/11; Identyfikator: 266101_1.0024.40/11 Kielce ul. Zgoda 31

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obreb: 0024; Numer działki: 40/11; Identyfikator: 266101_1.0024.40/11 Kielce ul. Zgoda 31

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
250000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
250000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Port Kwiatów nad Zalewem - krzewy ozdobne, łączka bez kleszczy, zielnik, ścieżka edukacyjna

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Port Kwiatów nad Zalewem - krzewy ozdobne, łączka bez kleszczy, zielnik, ścieżka edukacyjna

NR PROJEKTU: 91

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Działka 917/6 koło zatoczki nad Zalewem Kieleckim w rejonie skrzyżowania Jesionowej i Zagnańskiej

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Działka 917/6 koło zatoczki nad Zalewem Kieleckim w rejonie skrzyżowania Jesionowej i Zagnańskiej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
300000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zielony Energetyczny Ogrod Doświadczeń KPT

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zielony Energetyczny Ogrod Doświadczeń KPT

NR PROJEKTU: 97

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Projekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Energetycznego Ogrodu Doświadczeń Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego w Kielcach, na fragmentach działek o nr ew. 6/320, 6/370, 6/368 i 6/463, obręb geodezyjny nr 005

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Projekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Energetycznego Ogrodu Doświadczeń Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego w Kielcach, na fragmentach działek o nr ew. 6/320, 6/370, 6/368 i 6/463, obręb geodezyjny nr 005

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
93080.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
45000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic

NR PROJEKTU: 115

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
pasy drogowe ulic: Jana Pawła II, Miodowicza, Wojska Polskiego, Prostej, Seminaryjskiej, Tarnowskiej, Kościuszki, Radiowej, Okrzei, 1 Maja, Czarnowskiej, Panoramicznej, Żelaznej, Chęcińskiej, Planty, Pelca, Leśnej i Dużej.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
pasy drogowe ulic: Jana Pawła II, Miodowicza, Wojska Polskiego, Prostej, Seminaryjskiej, Tarnowskiej, Kościuszki, Radiowej, Okrzei, 1 Maja, Czarnowskiej, Panoramicznej, Żelaznej, Chęcińskiej, Planty, Pelca, Leśnej i Dużej.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
590200.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
590200.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Kieleckie ogródki tlenowe

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Kieleckie ogródki tlenowe

NR PROJEKTU: 156

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Niewielkie przestrzenie stworzone na terenie całego miasta

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Niewielkie przestrzenie stworzone na terenie całego miasta

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
350000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
300000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Park wiosenny

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Park wiosenny

NR PROJEKTU: 164

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Tereny po byłych ogródkach działkowych Dąbrówka

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Tereny po byłych ogródkach działkowych Dąbrówka

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1000000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
180000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zielone płuca Kielc

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zielone płuca Kielc

NR PROJEKTU: 176

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Kieleckie osiedla (działki stanowiące własnośc gminy)

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Kieleckie osiedla

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione!

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione!

NR PROJEKTU: 183

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
ul. Radiowa, ul. Jaworskiego, ul. Orkana, ul. Warszawska od Orkana do granicy miasta

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
ul. Radiowa, ul. Jaworskiego, ul. Orkana, ul. Warszawska od Orkana do granicy miasta

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
300000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
300000.00 zł

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły