IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE - INWESTYCYJNE MAŁE

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Dąbrowa + Malików (PS 18) + Białogon - 3 siłownie pod chmurką w otoczeniu zieleni na kieleckich peryferiach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Dąbrowa + Dymimy + Bukówka - 3 siłownie pod chmurką w otoczeniu zieleni na kieleckich peryferiach

NR PROJEKTU: 1

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Dąbrowa: ul. Warszawska/Nowoszybowcowa (dz. nr 522/4, ob. 07); Malików: Przedszkole nr 18 (dz. nr 694/4, ob. 08); Białogon: ul. Fabryczna/Fredry (dz. nr 214, ob. 20).

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Dąbrowa: ul. Warszawska (dz. nr 522/4 w ob. 07); Dyminy: ul. Sukowska (dz. nr 370/3 w ob. 30); Bukówka: ul. Wojska Polskiego/ul. Rozmarynowa (dz. nr 1111/53 w ob. 32);

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Napis 3D - I ♥︎ Kielce

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Napis 3D - I ♥︎ Kielce

NR PROJEKTU: 16

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Plac przed Kieleckim Centrum Kultury - jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Kielcach, lokalizacja jest dostępna dla mieszkańców i turystów, niedaleko ul. Sienkiewicza - zachęca do jej zwiedzania

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
ul. Sienkiewicza od strony dworca PKP, lokalizacja jest dostępna dla turystów ze względu na bliskość do dworca autobusowego oraz kolejowego, zachęca również osoby do zwiedzania głównej ulicy miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
SKWER JAGIELLONÓW NA CZARNOWIE – park z placem zabaw dla czworonogów przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Skwer Jagiellonów na Czarnowie – park w pełnym blasku dzięki oświetleniu poprawiającym bezpieczeństwo z placem zabaw dla czworonogów przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej

NR PROJEKTU: 22

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną . Fragmenty działek nr: 239/30, 239/28, 239/33, 239/5, 239/15, 239/17, 239/19, 239/21, 239/23,239/58, 239/26 - obręb 0015 Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną . Działki ewidencyjne nr:239/31 239/30, 239/28, 239/33, 239/5, 239/15, 239/17, 239/19, 239/21, 239/23,239/58, 239/26 - obręb 0015 Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
186814.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
159478.84 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Plac Zabaw na Barwinku - Wyspa Radości

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Plac Zabaw na Barwinku - Wyspa Radości

NR PROJEKTU: 25

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obreb: 0024; Numer działki: 1143/3, plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach ulica Barwinek 31, na przeciwko wyjazdu z Castoramy.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obreb: 0024; Numer działki: 1143/3, plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach ulica Barwinek 31, na przeciwko wyjazdu z Castoramy.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
113599.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Wykonanie zielonego ekranu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Wykonanie zielonego ekranu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach

NR PROJEKTU: 27

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa placu zabaw „Chopinowskie podwórko”

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa placu zabaw „Chopinowskie podwórko”

NR PROJEKTU: 35

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
działki nr ewid 1612/6, 1612/3, 1612/4 obręb 0017

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren ogrodu przy Przedszkolu Samorządowym nr 24 w Kielcach ul. Chopina 3

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
199925.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw "Na Wspólnej" przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw "Na Wspólnej" przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach

NR PROJEKTU: 36

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
działki nr 306/16 i 306/17, obr. 0016 ul. Wspólna 17

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
ul. Wspólna 17

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Integracyjny plac zabaw u Świętego Mikołaja

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Integracyjny plac zabaw u Świętego Mikołaja

NR PROJEKTU: 39

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Kielce ul. Orzeszkowej 26 obręb 0011 działka nr 275/5

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Kielce ul. Orzeszkowej 26 obręb 0011 działka nr 275/5

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Remont chodnika na działce 631/73 obręb 0016 miasta Kielce

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Remont chodnika na działce 631/73 obręb 0016 miasta Kielce

NR PROJEKTU: 44

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, obręb 0016 miasta Kielce, działka nr 631/73.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce, obręb 0016 miasta Kielce, działka nr 631/73.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Adaptacja istniejącego utwardzonego terenu (asfalt) na wydzielenie miejsc postojowych na działce nr 258 obręb 0015 miasta Kielce położonego pomiędzy ul. Urzędniczą, a ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Grunwaldzkiej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Adaptacja istniejącego utwardzonego terenu (asfalt) na wydzielenie miejsc postojowych na działce nr 258 obręb 0015 miasta Kielce położonego pomiędzy ul. Urzędniczą, a ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Grunwaldzkiej

NR PROJEKTU: 50

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie nieużytkowanego boiska asfaltowego, działka 258 obręb 0015 miasta Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie nieużytkowanego boiska asfaltowego, działka 258 obręb 0015 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych na ul. Kryształowej na działkach nr 433/8, 433/27, 433/28 oraz doprowadzenie do nich chodnika na działkach 433/29, 433/9

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych na ul. Kryształowej na działkach nr 433/8, 433/27, 433/28 oraz doprowadzenie do nich chodnika na działkach 433/29, 433/9

NR PROJEKTU: 52

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Bez zmian, z zachowaniem trójkąta widoczności na skrzyżowaniu łącznika ulicy Krakowskiej z ulicą Kryształową.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Podkarczówka, strefa pośrednia miasta Kielce. Lokalizacja ul. Kryształowa – południowa krawędź ulicy na działkach 433/8, 433/27, 433/28, 433/29, 433/9 obręb 0021 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń streetwork wraz z budową miniplacu zabaw oraz oświetleniem terenu w osiedlu Herby-Skarpa

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń streetwork wraz z budową miniplacu zabaw oraz oświetleniem terenu w osiedlu Herby-Skarpa

NR PROJEKTU: 54

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Herby-Skarpa, strefa pośrednia miasta Kielce, działki nr 294/17 i 294/18, obręb 0005 miasta Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Herby-Skarpa, strefa pośrednia miasta Kielce, działki nr 294/17 i 294/18, obręb 0005 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 30 w Kielcach, ul. Wielkopolska 15 – "Kraina Zabawy"

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 30 w Kielcach, ul. Wielkopolska 15 – "Kraina Zabawy"

NR PROJEKTU: 58

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Kielce ul. Wielkopolska 15, ewidencja gruntów i budynków - działki nr 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, obręb 0017

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Kielce ul. Wielkopolska 15, ewidencja gruntów i budynków - działki nr 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
19988.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Edukacyjne Miasteczko Rowerowe

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Edukacyjne Miasteczko Rowerowe z elementami Skateparku

NR PROJEKTU: 65

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
działki nr 871/25 i 871/37 obręb 0007 (teren szkoły podstawowej nr 33)

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Słoneczne Wzgórze Nr działek: 275/133 i 275/134, Obręb:0011

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Integracyjny plac zabaw Na Stoku

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Integracyjny plac zabaw bez barier Na Stoku

NR PROJEKTU: 74

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Przedszkole nr. 19, Osiedle Na Stoku 98; Obręb: 0007; Numer działki: 840/2

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Przedszkole nr. 19, Osiedle Na Stoku 98; Obręb: 0007; Numer działki: 840/2

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły