IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH MAŁYCH DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

NAZWA PROJEKTU:
Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI01

LOKALIZACJA:
Miejscem realizacji cyklu będzie Energetyczny Ogród Doświadczeń Kieleckiego Parku Technologicznego zlokalizowany w Kielcach przy ulicy Olszewskiego, obręb: 0005

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
199000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Doświadczalny ogród z elementami sensorycznymi na osiedlu Podkarczówka

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI02

LOKALIZACJA:
Teren zieleni przy Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach ul Krzemionkowa 1 25-705 Kielce między budynkiem SP 31 a ulicą Kalcytową np. działki nr 403/30, 403/28 obręb 0021

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Stoły do ping ponga na osiedlu - Razem dla Kielc

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI03

LOKALIZACJA:
Stoły do ping ponga na osiedlach: Baranówek, Pakosz, Biesak, Osiedle Jagiellońskie, Podkarczówka, Białogon, Szydłówek. Obiekty posadowione w miejscach ogólnie dostępnych, może to być teren zielony, park lub osiedlowy skwer, a w ostaeczności teren szkoły.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
„Z klasą na powietrzu" – budowa mini ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 28

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI04

LOKALIZACJA:
nr obrębu 0017; Numer działki: 1411/2 teren Adres: 25-361 Kielce ul. Szymanowskiego 5; lokalizacja (teren obecnego ogrodu)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń oraz strefę streetworkout w osiedlu Herby-Skarpa wraz z wykonaniem oświetlenia terenu.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI05

LOKALIZACJA:
Osiedle Herby-Skarpa, strefa pośrednia miasta Kielce, działki nr 294/17 i 294/18, obręb 0005 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Malików (PS 18) + Dąbrowa + Białogon - 3 siłownie pod chmurką w otoczeniu zieleni na kieleckich peryferiach.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI06

LOKALIZACJA:
Malików: Przedszkole nr 18 (dz. nr 694/4, ob. 08); Dąbrowa: ul. Wincentego z Kielc (dz. nr 2464, ob. 07); Białogon: ul. Siedmiu Źródeł (dz. nr 84, ob. 20).

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Międzypokoleniowe podwórze: Dyminy na start!

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI07

LOKALIZACJA:
Teren u zbiegu ulic Łanowej i Kalinowej przy SP23

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Wybieg dla psów na Ślichowicach, Przyjazne Kielce i Scyzoryk

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI08

LOKALIZACJA:
Działka nr 418/2 obręb 0009 w rejonie rezerwatu Ślichowice

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
160000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Podaruj dzieciom radość - plac zabaw dla PS 25 w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI09

LOKALIZACJA:
Plac zabaw zlokalizowany jest w Kielcach, w obrębie nr 0010, na działce nr 807, przy skrzyżowaniu ul. Wojewódzkiej i ul. Marszałkowskiej.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI10

LOKALIZACJA:
Obręb 0024, działki 415/1, 415/2, 415/3, 415/4 na terenach zielonych wokół szkoły.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Altanka na Górkach Czarnowskich

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI11

LOKALIZACJA:
Park Górki Czarnowskie przy ul. Króla Bolesława Chrobrego 81

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI12

LOKALIZACJA:
działka nr 628/8, 628/10

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
"Na Wspólnej" - Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI13

LOKALIZACJA:
obręb 0016 działki nr: 306/12, 306/16, 306/17

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
170000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych na ulicy Kryształowej na działkach nr 433/8, 433/27, 433/28 oraz doprowadzenie do nich chodnika na działkach 433/29, 433/9.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI14

LOKALIZACJA:
Osiedle Podkarczówka, strefa pośrednia miasta Kielce. Lokalizacja ul. Kryształowa – południowa krawędź ulicy na działkach 433/8, 433/27, 433/28, 433/29, 433/9 obręb 0021 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31.

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI15

LOKALIZACJA:
Kielce, Barwinek 31 25-150 Kielce Obreb: 0024; Numer działki: 1143/3

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

zobacz szczegóły